لطفا صبر کنید ...اطلاعات شعبه

تهران غرب


آدرس: تهران، شهر قدس 45 متری انقلاب، خیابان شهرداری، پلاک 49
ایران
ایمیل:karaj@p-momtaz.com

تلفن: 02146855732


سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی
مدیر منطقه آقای علیرضا پارسا 021-89391 Sale01@p-momtaz.com
مدیر شعبه جناب آقای علی رضا روحی 021-46842600 karaj@p-momtaz.com
مسئول فنی
سرپرست شعبه جناب آقای حسین هوشمند 0263-6670716 karaj@p-momtaz.com

تمامی حقوق وب سایت برای شرکت پخش دارویی ممتاز محفوظ می باشد