لطفا صبر کنید ...

یسبلیسلیبلسبلسبل


برگه ها

شماره تماس شعب های ممتاز


 • شعبه تهران غرب
 • شعبه تهران شرق
 • شعبه مراکز خاص
 • شعبه کرج
 • شعبه قم
 • انبار مرکزی
 • شعبه قم
 • شعبه شهرکرد
 • شعبه یزد
 • شعبه خرم آباد
 • شعبه مشهد
 • شعبه مازندران
 • شعبه گرگان
 • شعبه کرمان
 • شعبه کرمانشاه
 • شعبه شیراز
 • شعبه سنندج
 • شعبه زاهدان
 • شعبه رشت
 • شعبه تبریز
 • شعبه ارومیه
 • شعبه ایلام
 • شعبه اصفهان
 • شعبه اهواز
شعبه تهران غرب

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه:جناب آقای علیرضا روحی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس:کیلومتر 17 جاده مخصوص ، بعد از خیابان دارو پخش ،خیابان شصت و هفتم ،خیابان 2 فروردین،پلاک 5</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:tehran1@p-momtaz.com </strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:02146842600</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش: جناب آقای احسان محمد هاشمی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب آقای منصوری</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه تهران شرق

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه:جناب آقای بیگ وردی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس:تهران ملاصدراخیابان شیخ بهایی شمالی ، خیابان امدادغربی پلاک27 </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:tehran@p-momtaz.com </strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:<strong>02188759126</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:02146854406 </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای زمانی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب آقای منصوری</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه مراکز خاص

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه:جناب آقای محدث</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس:تهران ملاصدراخیابان شیخ بهایی شمالی ، خیابان امدادغربی پلاک27 </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:tehrantahkasosi@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:02188052850</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:02188615105</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای مقاصدی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب آقای  منصوری</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه کرج

<ul>
<li>
<h3> <strong>مدیر شعبه :</strong> جناب آقای محمدعلی خان جانی</h3>
</li>
<li>
<h3><strong> آدرس :</strong> کرج سیمین دشت،میدان اذان،خیابان چهارم غربی،پلاک4</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:</strong>karaj@p-momtaz.com</h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:0263667071516</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong>02636670946</h3>
</li>
<li>
<h3>سرپرست فروش:جناب آقای فاطمی راد</h3>
</li>
<li>
<h3>مسئول فنی:جناب آقای منصوری</h3>
</li>
</ul>
<h3></h3>

شعبه قم

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای حسین ثامنیان</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: قم،میدان هفتادو دوتن،جاده سفیدکوه،بعد از زیرگذر،کوچه بیست متری الیافی(انبار مونوریل)انتهای کوچه پلاک8</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:qom@p-momtaz.co</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:025365504989</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش: سرکار خانم محبی آشتیانی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم طهماسبی</strong></h3>
</li>
</ul>

انبار مرکزی

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای امیدرضا لطفی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: تهران، شهر قدس 45متری انقلاب ،خیابان شهرداری،پلاک 49</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:lotfi@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:02146888408</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:02146854601</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش: جناب آقای الله یاری
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب آقای منصوری</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه قم

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای حسین ثامنیان</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: قم،میدان هفتادو دوتن،جاده سفیدکوه،بعد از زیرگذر،کوچه بیست متری الیافی(انبار مونوریل)انتهای کوچه پلاک8</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:qom@p-momtaz.co</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:025365504989</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش: سرکار خانم محبی آشتیانی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم طهماسبی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه شهرکرد

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای پیمان مردانیان</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: شهرکرد،شهرک صنعتی شهرکرد،بلوار کارآفرینان،خیابان بهارستان ششم</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:shahrekord@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:03833333902</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:03833333909</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه یزد

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: مدیر شعبه : جناب آقای میثم میرشمسی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: یزد، بلوار جمهوری،کوچه یاسمن،جنب انبار شرکت گلرنگ</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:yazd@p-momtaz.com </strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:035352803445</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:03535280345 </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه خرم آباد

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای عسگر مرادنژاد</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: خرم آباد،شهرک صنعتی شماره 1،خیابان افتخار2،شرکت ساسان خرم،شرکت پخش ممتاز </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل: lorestan@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:06633430119</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه مشهد

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای رامین آخوندی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: مشهد،شهرک صنعتی توس،فاز2،اندیشه 1،پلاک 116 </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:mashhad@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:0513541235859</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب آقای  باوفا</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه مازندران

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای محسن شفیعی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: قائمشهر،جاده نظامی،جنب تالار پریازان،جنب جوشکاری ادبی،کوی نرگس،انتهای کوچه سمت چپ پلاک3</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل: ghaemshahr@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:011422950605</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:01142262095</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم نوذری</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه گرگان

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه:جناب آقای پزمان ذاکری </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: گرگان،بلوار هیرکان،جاده سعدآباد،بالاتر از شرکت داروپخش، روبروی ایران خودرو موحدی </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:gorgan@p-momtaz.com </strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:017324703201</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:01732470320 </strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب آقای  عظیمی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه کرمان

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای فرهاد سلمانی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: کرمان،شرف آباد،بلوار قائم،خیابان ناصر علوی(بین قائم 3 و 5) جنب تالار پیمان دوست</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:kerman@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:0343272656667</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه کرمانشاه

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای سجاد نیک اندام</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: کرمانشاه،کیلومتر 5 جاده سنندجکوی رنگسازانجنب پخش داروئی هجرت</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:kermanshah@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:083371063612</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس: 08371063589</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکارخانم علوی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه شیراز

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه:جناب آقای مرتضی بانشی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: شیراز، بلوار ابوذر غفاری، خیابان کار ،نبش کوچه هفتم</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:shiraz@p-momtaz.com </strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس: 071374254913</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس: 07137425475</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای مستقیم
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم  مردانی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه سنندج

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای امید احمدزاده</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: سنندج، شهرک صنعتی شماره سه ، خیابان گلستان غربی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:sanandaj@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:087333838623</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم شیری</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه زاهدان

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای حسین آرام</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: زاهدان،شهرک صنعتی جاده میرجاوه،بلوار صنعت، نبش میلان دوم ،سمت راست</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:zahedan@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:0543359241821</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای دهقان
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم کشته گر</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه رشت

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای دامون ضیاء بری</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: رشت کیلومتر 9 جاده تهران،جنب پل راه آهن،کارخانه یاسمین پخش ممتاز</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:rasht@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:01333691036</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:جناب اقای پور کاظمی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه تبریز

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای حسین قاسمی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: تبریز، روبروی پالایشگاه بلوار ملت کوی توحید شرقی فرعی دوم دست راست پلاک2</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:tabriz@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:04134245288</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس:</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم  فتحی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه ارومیه

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای سهیل سامانی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: ارومیه،کیلومتر 3 جاده دریا، پشت بوتان گاز، ابتدای روستای مراجول</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:uromie@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:044325540102</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس: 04432554012</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای ابراهیمی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه ایلام

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه:جناب آقای مصطفی آژند</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: ایلام، میدان مخابرات،بلوار نماز،تقاطع شهرداری</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل: ilam@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:084322454068</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس: 08432245406</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه اصفهان

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای شهرام زمان زاد</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: اصفهان بزرگراه شهید آقابابایی،پل تمدن، خیابان شهید خزایی،روبروی تقاطع سوم،کوچه شهید صدیقی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:Isfehan@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:031355834279</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس: 03135584136</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای علم الهدی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:سرکار خانم فروغی</strong></h3>
</li>
</ul>

شعبه اهواز

<ul>
<li>
<h3><strong>مدیر شعبه: جناب آقای امین باغبانی</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>آدرس: اهواز _کیلومتر 5جاده مسجد سلیمان روبروی شیبان جنب پمپ بنزین فرعی اول شرکت پخش ممتاز</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>ایمیل:ahvaz@p-momtaz.com</strong></h3>
</li>
<li>
<h3>شماره تماس:06136574593</h3>
</li>
<li>
<h3><strong>فکس: 03135584136</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>سرپرست فروش:جناب آقای باغبانی
</strong></h3>
</li>
<li>
<h3><strong>مسئول فنی:</strong></h3>
</li>
</ul>

تمامی حقوق وب سایت برای شرکت پخش دارویی ممتاز محفوظ می باشد