لطفا صبر کنید ...درباره ما

ساختار سازمانی ممتاز


پخش ممتاز

تیم مدیریتی پخش ممتازجناب آقای دکتر فروهری

مدیـــــــر عــــاملسرکار خانم رضـــایی

مدیر ارشـد تامین کالا

Rezaei@p-momtaz.com
02141773530

جناب آقای علیـــرضا پارسا

مدیر ارشـد فـروش

parsa@p-momtaz.com
02141773540

جناب آقای مهدی اسدیان

معــاون فروش و بازاریابی

Asadian@p-momtaz.com
02141773506


جناب آقای دکتر منصوری

مدیر تضمین کیفیت

Mansouri@p-momtaz.com
02141773515

جناب آقای جعفری

مدیر حسابرسی داخلی و بازرسی شعب

Jafari@p-momtaz.com
02141773520

جناب آقای مهندس زنـــدی پور

مدیر فناوری اطلاعات و سیستم های نوین

Zandipour@p-momtaz.com
02141773570

تمامی حقوق وب سایت برای شرکت پخش دارویی ممتاز محفوظ می باشد